Enkäten om laddning av elbilar

Vi är 73 hushåll i samfälligheten. Av dessa har 43 lämnat svar på den enkät som styrelsen lämnade ut angående möjligheten att ladda elbilar här i området. Det är en svarsfrekvens på 59%.

Enkätsvaren utföll enligt följande:

10 st har valt Alt 1 – laddboxar i garagen
2 st har valt Alt 2 – laddstolpar utomhus
31 st har valt Alt 3 – att inte driva frågan vidare

Styrelsen har vid sitt sammanträde idag beslutat att i nuläget INTE arbeta vidare med ärendet.

Styrelsen
/gm Inger Fritiofsson, sekreterare