Alla inlägg av Kronvittnet

STÄDDAG!

Hej alla medlemmar!

Nu på lördag, den 13 maj, kl 10-14, är det gemensam städdag i föreningen. Det viktigaste syftet är att träffa grannar och umgås, inte våra arbetsprestationer! Här kommer dock förslag på arbetsuppgifter som vi kan jobba med. Ordförande hänger upp en lista vid kvartersgården där vi kan teckna oss för de sysslor vi vill utföra. Kanske har du ett eget förslag på något som behöver göras?
Välkomna!
/Styrelsen

Städdag 2023 ATT GÖRA

Rengöra garageportar
Inventering av bord och stolar i lokalen
Inventera garagen inför renovering
Bättra på målningen på lekstugan Norrgården
Sopa garagetaken/ stuprännor 
Kratta sandlådorna på lekplatserna
Klippa trädgrenar som hänger över mot Norrgårdens lekpark
Kratta runt buskarna på området
Kratta bort löv mm
Beskära buskar där det behövs
Inventera vårt gemensamma förråd
Kontrollera om gräsklipparna fungerar
Måla dörren på det gemensamma förrådet
Inventera städskrubben i lokalen
Inventera porslin/glas/bestick i lokalen
Rengöring av kvarterslokalen
Putsa fönster i kvarterslokalen
Rensa rabatter vid lokalen
Krattning och städning runt garagen
Såga bort ev döda grenar på buskar och träd
Montera farthinder
Köpa och byta batteri i brandvarnare och kontrollera brandsläckare
Plocka skräp på området
Byta glödlampor i lokalen vid behov
…eller något annat!

Motioner till årsmötet

Missa inte möjligheten att, som medlem i Samfällighetsföreningen Kronvittnet, påverka vad som händer i vårt område! Motioner till årsmötet 2023 ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari 2023. Glöm inte att skriva datum på din motion!

Lämnas till någon av oss i styrelsen personligen eller via mail till [email protected]

/Styrelsen

Enkäten om laddning av elbilar

Vi är 73 hushåll i samfälligheten. Av dessa har 43 lämnat svar på den enkät som styrelsen lämnade ut angående möjligheten att ladda elbilar här i området. Det är en svarsfrekvens på 59%.

Enkätsvaren utföll enligt följande:

10 st har valt Alt 1 – laddboxar i garagen
2 st har valt Alt 2 – laddstolpar utomhus
31 st har valt Alt 3 – att inte driva frågan vidare

Styrelsen har vid sitt sammanträde idag beslutat att i nuläget INTE arbeta vidare med ärendet.

Styrelsen
/gm Inger Fritiofsson, sekreterare

MEDLEMSAVGIFTEN

31 maj 2022

Denna information berör inte de hushåll som har autogiro!

INFORMATION OM BETALNING AV MEDLEMSAVGIFTEN

Styrelsen har fått till sig att det varit otydligt hur medlemmarna ska göra med betalningen av avgiften till samfällighetsföreningen.

Medlemsavgiften är sedan många år 830 kronor per månad. Om inbetalning görs manuellt via faktura eller bankgiro, ska avgiften betalas fyra gånger per år enligt följande.

Förfallodatum varje år      avseende period                                     belopp

28 februari                         januari-februari-mars                              2.490 kr

28 maj                                april-maj-juni                                          2.490 kr     

28 augusti                           juli-augusti-september                           2.490 kr

28 november                      oktober-november-december                2.490 kr

Ovanstående gäller även om du inte har fått någon faktura i brevlådan.

Avgiften sätts in på samfällighetens bankgiro 861-6443.

Märk inbetalningen med din adress, till exempel T12 för Trumpetgatan 12.

Vid eventuella fortsatta oklarheter, kontakta någon av oss i styrelsen!

/Styrelsen

Årsmöte

Äntligen!

Kronvittnets årsmöte kommer att hållas den 15 juni 2022 kl 18.30 i kvartersgården på Trumpetgatan 12. Kallelse och möteshandlingar har lämnats ut till samtliga hushåll i brevlådorna. Revisorsberättelsen är dock inte med i utskicket, utan kommer att lämnas ut på plats inför mötet.


Välkomna!
/Styrelsen

Städdag!

Lördagen den 21:e maj 2022 är det gemensam städdag.

Tid: 10:00-13:00

Samling och information i kvarterslokalen.

Det sätts upp en lista i lokalen där man skriver upp sitt namn på det man vill hjälpa till med.
Listan kommer också att publiceras här på kronvittnet.se

En container för trädgårdsavfall är beställd för städdagen, den står kvar tills på måndag.

Har du fler förslag på uppgifter så meddela styrelsen!

Städdagen avslutas som vanligt med korvgrillning och fika.
Det kommer att finnas grillkorv och kycklingkorv samt kakor till kaffet.

Vi hoppas på hög närvaro och en trevlig arbetsdag.
Tillsammans gör vi vårt område fint och attraktivt!

Välkomna!
/Styrelsen