Information om samfälligheten

Välkommen till Kronvittnets samfällighetsförening!

Alla som köper ett hus i vårt område blir automatiskt medlem i Kronvittnets samfällighet. Samfälligheten äger och sköter gemensamt de allmänna utrymmena mellan våra hus, kvarterslokalen och garagen.

Välkommen till Kronvittnet 

Här finns samfällighetsföreningens stadgar från 1980. Vi ber om ursäkt för att kvaliteten har försämrats genom att dokumentet kopierats många gånger under årens lopp.
Stadgar 1980-06-03

Varje medlem/hushåll betalar en avgift till samfälligheten. Avgiftens storlek bestäms på årsmötet.

I avgiften ingår:

  • Underhåll av gemensamma ytor såsom gräsklippning, lövblåsning och snöröjning.
  • Kabel-TV (SAPPA) och fibernät
  • Tillgång och underhåll av garage
  • Sophämtning
  • Underhåll och drift av kvartersgården
  • Möjlighet att hyra kvartersgården
  • Gatubelysning
  • Samfällighetsförsäkring
  • Arvoden till styrelsen

Kvartersgården
Medlemmar som har fyllt 23 år har möjlighet att hyra den gemensamma samfällighetslokalen.
Kontaktpersson: Thomas Kristiansson, 076 – 201 7621

Förråd
I samfälligheten finns ett förråd med gemensam utrustning, som medlemmar kan låna. I förrådet finns häcksax, skottkärra, fyra målarbockar, stege samt gräsklippare.
Alla styrelseledamöter har nyckel till förrådet. När du lånar nyckel till förrådet, får du skriva på en
nyckelkvittens.

Parkering
Förutom garagen finns ett antal parkeringsplatser, både på Klarinettgatan och på Trumpetgatan. Medlemmar och besökare kan utnyttja dessa utan avgift, men det krävs ett parkeringstillstånd som kan hämtas hos Inger Fritiofsson, Klarinettgatan 21. Max två gröna parkeringsbevis och två röda för gäster per hushåll.

Kontakt med styrelsen
Är det någon information du saknar?
Ring någon i styrelsen eller maila till oss!
[email protected]