Gemensamhetslokal

2011-05-15_gemensamhetslokal_v_skuren

Kronvittnets kvarterslokal kan hyras för 300 kr/dygn för privata arrangemang av olika slag. Du ska ha fyllt 23 år och vara medlem i samfälligheten. Kontaktperson för uthyrning är styrelseledamot Frida Nordh,  070-254 1317.