Kategoriarkiv: Okategoriserade

Medlemsavgifterna

Hej Kronvittnet!

Nytt år, nya utmaningar…

Jag är tillförordnad kassör i samfälligheten, åtminstone fram till årsmötet 2024 och försöker sätta mig in i hur vår förenings ekonomi fungerar.

Det är tyvärr inte så enkelt att följa inbetalningarna av medlemsavgifterna som jag hade hoppats. Det har i december kommit flera inbetalningar via bankgirot som inte är markerade med avsändare. Det är jätteviktigt att du skriver din adress, eller namn, på inbetalningen. Annars vet inte kassören om du har betalt eller ej. (Detta gäller inte er som har autogiro varje månad).

Som det ser ut ligger något enstaka hushåll fortfarande efter med betalningen, medan andra rentav verkar ha betalt in för mycket! Det kan hända att jag tar kontakt med några av er efter helgerna för att be om er hjälp.

Känner du med dig att du glömt skriva avsändare på din inbetalning, eller att du nog inte har betalat färdigt, får du gärna kontakta mig. Men – vänta tills efter trettondagshelgen!

God fortsättning!

IngerF, K21

Styrelsen

God jul & Gott nytt år!

Ännu ett år går mot sitt slut. Under 2023 är det ingen som har flyttat härifrån vilket styrelsen givetvis hoppas beror på att alla trivs så bra i vårt fina område. 

Medlemsavgiften

Från och med 2024 kommer samfälligheten att gå tillbaka till månadsvis betalning av medlemsavgiften.
Det har visat sig att 2.490 kronor var tredje månad blev svårare än väntat att hantera. Det finns i dagsläget inga beslut på att förändra storleken på avgiften.

  • 830 kronor varje månad

Styrelsen vill samtidigt rekommendera alla som inte redan betalar med autogiro, att ta kontakt med sin bank att ordna autogiro till Kronvittnets bankgiro 861-6443.

Ett annat sätt är att själv via sin internetbank skapa en stående överföring på 830 kronor till vårt bankkonto i Swedbank 8156-2 9234 1664 87.

OBS! Märk betalningen med din adress, till exempel ”K21”!

Kontaktperson:
Inger Fritiofsson, K21, [email protected], 0733-877 993 (lämna meddelande)

Från och med nu är Marianne Svernström ny redaktör för vår webbsida kronvittnet. se

Styrelsen
gm: Inger Fritiofsson

STÄDDAG!

Hej alla medlemmar!

Nu på lördag, den 13 maj, kl 10-14, är det gemensam städdag i föreningen. Det viktigaste syftet är att träffa grannar och umgås, inte våra arbetsprestationer! Här kommer dock förslag på arbetsuppgifter som vi kan jobba med. Ordförande hänger upp en lista vid kvartersgården där vi kan teckna oss för de sysslor vi vill utföra. Kanske har du ett eget förslag på något som behöver göras?
Välkomna!
/Styrelsen

Städdag 2023 ATT GÖRA

Rengöra garageportar
Inventering av bord och stolar i lokalen
Inventera garagen inför renovering
Bättra på målningen på lekstugan Norrgården
Sopa garagetaken/ stuprännor 
Kratta sandlådorna på lekplatserna
Klippa trädgrenar som hänger över mot Norrgårdens lekpark
Kratta runt buskarna på området
Kratta bort löv mm
Beskära buskar där det behövs
Inventera vårt gemensamma förråd
Kontrollera om gräsklipparna fungerar
Måla dörren på det gemensamma förrådet
Inventera städskrubben i lokalen
Inventera porslin/glas/bestick i lokalen
Rengöring av kvarterslokalen
Putsa fönster i kvarterslokalen
Rensa rabatter vid lokalen
Krattning och städning runt garagen
Såga bort ev döda grenar på buskar och träd
Montera farthinder
Köpa och byta batteri i brandvarnare och kontrollera brandsläckare
Plocka skräp på området
Byta glödlampor i lokalen vid behov
…eller något annat!

Motioner till årsmötet

Missa inte möjligheten att, som medlem i Samfällighetsföreningen Kronvittnet, påverka vad som händer i vårt område! Motioner till årsmötet 2023 ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari 2023. Glöm inte att skriva datum på din motion!

Lämnas till någon av oss i styrelsen personligen eller via mail till [email protected]

/Styrelsen

Enkäten om laddning av elbilar

Vi är 73 hushåll i samfälligheten. Av dessa har 43 lämnat svar på den enkät som styrelsen lämnade ut angående möjligheten att ladda elbilar här i området. Det är en svarsfrekvens på 59%.

Enkätsvaren utföll enligt följande:

10 st har valt Alt 1 – laddboxar i garagen
2 st har valt Alt 2 – laddstolpar utomhus
31 st har valt Alt 3 – att inte driva frågan vidare

Styrelsen har vid sitt sammanträde idag beslutat att i nuläget INTE arbeta vidare med ärendet.

Styrelsen
/gm Inger Fritiofsson, sekreterare

MEDLEMSAVGIFTEN

31 maj 2022

Denna information berör inte de hushåll som har autogiro!

INFORMATION OM BETALNING AV MEDLEMSAVGIFTEN

Styrelsen har fått till sig att det varit otydligt hur medlemmarna ska göra med betalningen av avgiften till samfällighetsföreningen.

Medlemsavgiften är sedan många år 830 kronor per månad. Om inbetalning görs manuellt via faktura eller bankgiro, ska avgiften betalas fyra gånger per år enligt följande.

Förfallodatum varje år      avseende period                                     belopp

28 februari                         januari-februari-mars                              2.490 kr

28 maj                                april-maj-juni                                          2.490 kr     

28 augusti                           juli-augusti-september                           2.490 kr

28 november                      oktober-november-december                2.490 kr

Ovanstående gäller även om du inte har fått någon faktura i brevlådan.

Avgiften sätts in på samfällighetens bankgiro 861-6443.

Märk inbetalningen med din adress, till exempel T12 för Trumpetgatan 12.

Vid eventuella fortsatta oklarheter, kontakta någon av oss i styrelsen!

/Styrelsen

Årsmöte

Äntligen!

Kronvittnets årsmöte kommer att hållas den 15 juni 2022 kl 18.30 i kvartersgården på Trumpetgatan 12. Kallelse och möteshandlingar har lämnats ut till samtliga hushåll i brevlådorna. Revisorsberättelsen är dock inte med i utskicket, utan kommer att lämnas ut på plats inför mötet.


Välkomna!
/Styrelsen