Styrelsen

Här är styrelsen som valdes vid Kronvittnets årsstämma den 2 mars 2020.  Vill du komma i kontakt med någon av oss, är du välkommen att ringa, eller så kan du maila oss på [email protected]

 Ordförande Christina Jensen
Klarinettgatan 37,  0733 – 10 33 07
Kontaktperson gentemot Karlstads Energi och Råums Maskin.

nopic

Kassör Mattias Lindblom
Klarinettgatan 6,  070-535 1570
Sköter det som har med samfällighetens ekonomi att göra. Kontaktperson när det gäller den månatliga medlemsavgiften.

Sekreterare Inger Fritiofsson
Klarinettgatan 21,  0733-877 993 (lämna meddelande)
Skriver protokoll och utskick. Webbansvarig för kronvittnet.se och Facebookgruppen Kronvittnet Karlstad. Har nyckel till det gemensamma förrådet.

Ledamot Jerry Niemelä
Klarinettgatan 35, 0739-790091
Kontaktperson för elektriker
Lars Mattsson Consulting Group Sweden AB. och Sappa samt ansvar för lampor i utemiljön.

Ledamot Frida Nordh
Klarinettgatan 3,  070-254 1317
Har hand om parkeringstillstånd och uthyrningen av kvarterslokalen. Webbansvarig för kronvittnet.se och Facebookgruppen Kronvittnet Karlstad.

Suppleant Jan Hansen

Suppleant Tuula Hansen