Styrelsen

Här är styrelsen för Kronvittnets samfällighet.  Vill du komma i kontakt med någon av oss, är du välkommen att ringa eller maila oss på [email protected]

Ordförande Christina Jensen
Klarinettgatan 37,  0733 – 10 33 07
Kontaktperson gentemot Karlstads Energi och Råums Maskin.

Kassör t.f. Inger Fritiofsson
Klarinettgatan 21, 0733-877 993
Har även hand om parkeringstillstånd.

Sekreterare t.f. Marianne Svernström
Trumpetgatan 20,  070-356 4316
Webbansvarig för kronvittnet.se och Facebookgruppen Kronvittnet Karlstad. Kontaktperson vid eventuella försäkringsärenden på samfällighetens gemensamma egendom.

Ledamot Jerry Niemelä
Klarinettgatan 35, 073-979 0091
Kontaktperson för elektriker och Sappa samt ansvarar för lampor i utemiljön.

Ledamot Thomas Kristiansson
Klarinettgatan 23, Telefon 076-201 7621
Har hand  uthyrningen av kvarterslokalen,  skyltar och andra trivseldetaljer i området.

Suppleant Ronnie Nilsson
Trumpetgatan 18, 070-342 9600