Styrelsen

Här är styrelsen som valdes vid Kronvittnets årsstämma den 15 mars 2021.  Vill du komma i kontakt med någon av oss, är du välkommen att ringa, eller så kan du maila oss på [email protected]

 Ordförande Christina Jensen
Klarinettgatan 37,  0733 – 10 33 07
Kontaktperson gentemot Karlstads Energi och Råums Maskin.

Kassör Mattias Lindblom
Klarinettgatan 6,  070-535 1570
Sköter det som har med samfällighetens ekonomi att göra. Kontaktperson när det gäller den månatliga medlemsavgiften.

Sekreterare Inger Fritiofsson
Klarinettgatan 21,  0733-877 993 (lämna meddelande)
Skriver protokoll och utskick. Webbansvarig för kronvittnet.se och Facebookgruppen Kronvittnet Karlstad. Har hand om parkeringstillstånd. Kontaktperson vid eventuella försäkringsärenden på samfällighetens gemensamma egendom.

Ledamot Jerry Niemelä
Klarinettgatan 35, 0739-790091
Kontaktperson för elektriker och Sappa samt ansvar för lampor i utemiljön.

Ledamot Thomas Kristiansson
Klarinettgatan 23, Telefon 076-201 76 21.
Har hand  uthyrningen av kvarterslokalen,  skyltar och andra trivseldetaljer i området.

Suppleant Marianne Svernström

Suppleant Ronnie Nilsson