Styrelsen

Här är styrelsen som valdes vid Kronvittnets årsstämma den 3 mars 2016.  Vill du komma i kontakt med någon av oss, är du välkommen att ringa, eller så kan du maila oss på [email protected]

 Ordförande Christina Jensen
Klarinettgatan 37,  0733 – 10 33 07
Kontaktperson gentemot Karlstads Energi och elektriker
Lars Mattsson Consulting Group Sweden AB.

nopic

Kassör Mattias Lindblom
Klarinettgatan 6,  070-535 1570
Sköter det som har med samfällighetens ekonomi att göra.

Sekreterare Inger Fritiofsson
Klarinettgatan 21,  0733-877 993 (lämna meddelande)
Skriver protokoll, gör utskick och ansvarar för innehållet på hemsidan.

Ledamot Jerry Niemelä
Klarinettgatan 35, 0739-790091
Kontaktperson för Råums Maskin, Sappa samt arbetet med att planera för renovering av gemensamhetslokalen.

Ledamot Frida Nordh
Klarinettgatan 3,  070-254 1317
Har hand om parkeringstillstånd och uthyrningen av kvarterslokalen. Webbansvarig

Suppleant Henrik Ödmark

Suppleant Tuula Hansen