MEDLEMSAVGIFTEN

31 maj 2022

Denna information berör inte de hushåll som har autogiro!

INFORMATION OM BETALNING AV MEDLEMSAVGIFTEN

Styrelsen har fått till sig att det varit otydligt hur medlemmarna ska göra med betalningen av avgiften till samfällighetsföreningen.

Medlemsavgiften är sedan många år 830 kronor per månad. Om inbetalning görs manuellt via faktura eller bankgiro, ska avgiften betalas fyra gånger per år enligt följande.

Förfallodatum varje år      avseende period                                     belopp

28 februari                         januari-februari-mars                              2.490 kr

28 maj                                april-maj-juni                                          2.490 kr     

28 augusti                           juli-augusti-september                           2.490 kr

28 november                      oktober-november-december                2.490 kr

Ovanstående gäller även om du inte har fått någon faktura i brevlådan.

Avgiften sätts in på samfällighetens bankgiro 861-6443.

Märk inbetalningen med din adress, till exempel T12 för Trumpetgatan 12.

Vid eventuella fortsatta oklarheter, kontakta någon av oss i styrelsen!

/Styrelsen