Årsmöte

Äntligen!

Kronvittnets årsmöte kommer att hållas den 15 juni 2022 kl 18.30 i kvartersgården på Trumpetgatan 12. Kallelse och möteshandlingar har lämnats ut till samtliga hushåll i brevlådorna. Revisorsberättelsen är dock inte med i utskicket, utan kommer att lämnas ut på plats inför mötet.


Välkomna!
/Styrelsen