Motioner till årsmötet

Missa inte möjligheten att, som medlem i Samfällighetsföreningen Kronvittnet, påverka vad som händer i vårt område! Motioner till årsmötet 2023 ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari 2023. Glöm inte att skriva datum på din motion!

Lämnas till någon av oss i styrelsen personligen eller via mail till [email protected]

/Styrelsen