Städdag den 25 maj 2024

Hej alla medlemmar!

Lördagen den 25 maj kl 10-13 är det gemensam städdag i föreningen. Under trevliga former hjälps vi åt att göra fint i vårt område.
Här kommer en lista med förslag på arbetsuppgifter som vi kan jobba med. Listan sätts upp i kvartersgården och där kan du skriva ditt namn vid de arbetsuppgifter du vill göra.
Välkomna!
Styrelsen

FÖRSLAG PÅ ARBETSUPPGIFTER

Garagen

 • Rengöra garageportar
 • Sopa garagetaken/ stuprännor
 • Förbättra den vita färgen runt garageportarna
 • Krattning och städning runt garagen

Gemensamt förråd

 • Inventera vårt gemensamma förråd
 • Måla dörren på det gemensamma förrådet

Rensa rabatter och beskära buskar / träd

 • Rensa rabatten bakom garaget och Trumpetgatan 16-24 (ta bort små lönnskott)
 • Rensa rabatten mellan parkeringen och Trumpetgatan 26 (ta bort små lönnskott)
 • Rensa rabatten vid kvartersgården
 • Såga bort döda grenar på buskar och träd
 • Ta bort den sneda rönnen utanför Inger

Städa och fixa i området

 • Kratta sandlådorna på lekplatserna
 • Plocka skräp
 • Bättra på målningen på lekstugan Norrgården
 • Montera farthinder (Jerry plus några fler)
 • Måla markeringarna på parkeringen vid Trumpetgatan

Städa och fixa i kvartersgården

 • Inventera städskrubben i lokalen
 • Inventera porslin/glas/bestick i lokalen
 • Rengöring av kvarterslokalen
 • Putsa fönstren i kvarterslokalen
 • Köpa och byta batteri i brandvarnare och kontrollera brandsläckare
 • Gör ren lamporna (plafonderna) i lokalen