Årsmötet

På grund av sjukdom måste styrelsen skjuta upp årsmötet. Nytt datum meddelas senare.

Dags att betala medlemsavgiften

Styrelsen påminner om att medlemsavgiften för januari-februari-mars ska vara inbetald senast den 28 februari. Ni som betalar via faktura ska betala 830 kr x 3 = 2.490 kronor. Bankgiro 861-6443.
Märk inbetalningen med er adress.

Gäller inte för er som betalar via autogiro.

Hälsningar

Styrelsen