Städdag 29 maj 2021

Notera datumet!
Vi träffas vid kvarterslokalen kl 10, givetvis under coronasäkra former och fördelar arbetena. En lista över vad som behöver göras kommer att publiceras här inom kort.
Styrelsen gm Inger Fritiofsson.