Parkeringsbolag

MEDDELANDE FRÅN STYRELSEN

Efter ett par års uppehåll har styrelsen beslutat att anlita ett parkeringsbolag igen.

Företaget Aimo Park Sweden AB kommer att kontrollera vårt område samt våra parkeringar. Det är viktigt att man har sina GRÖNA parkeringslappar i rutan. De röda lapparna är till för gäst och gäller 24h.

Kontakta Inger Fritiofsson på Klarinettgatan 21 om du saknar parkeringslappar.

Bevakningen kommer att starta från och med 1a november.

Aimo Park kommer att kontrollera att inga bilar är parkerade på vårt område samt att alla bilar på parkeringarna har giltig parkeringslapp.

Vid felparkering kommer böter enligt Karlstad kommuns taxa att delas ut. Det är INTE tillåtet att parkera på området. Parkering är endast tillåten på anvisade parkeringsplatser.

.