Mötesordförande sökes

Vår årsstämma närmar sig. Styrelsen har med ljus och lykta försökt få tag i en mötesordförande. Vi har hittills tillfrågat fem personer men ingen har ännu velat ta på sig rollen som mötesordförande.

Det är svårt att få medlemmar att delta och engagera sig och detta börjar bli ett problem i vår samfällighet. Nu går vi in i en till period där vi ännu inte har någon valberedning. Få medlemmar dyker upp på städdagar och årsstämman. Ungefär 15 personer utöver styrelsen brukar närvara vid vårt årsmöte.

Styrelsen gör vad den kan för att ”locka” medlemmarna att komma till de olika gemensamma aktiviteterna. Vi anordnar kräftskivor, sommarfest, gemensamma dagar och nu bjuder vi på mat och fika vid årsstämman. Dessvärre verkar detta inte fungera. Det känns tråkigt.

Styrelsen har vid ett flertal tillfällen tagit upp frågan om att anlita en extern styrelse, externa revisorer och nu en extern mötesordförande (som egentligen bara ska läsa innantill och hålla koll på vem som har ordet). Nackdelen med externa tjänster är att det är ruskigt dyrt och att en extern ordförande inte har någon koll på vår samfällighet.

En annan idé är att vi skapar ett rullande schema bland medlemmarna till de positioner som inte blir tillsatta. En tredje idé är att mötesordförande, valberedning, revisorssuppleanter mm lottas.

Det här som står skrivet är bara en ledamots tankar inför framtiden. Styrelsen välkomnar alla medlemmar att delta och engagera sig i samfälligheten. Man behöver inte sitta i styrelsen för att göra detta. Många medlemmar – ingen nämnd och ingen glömd – hjälper till med mycket. Jag hoppas bara att det blir fler.