Information från styrelsen

Idag har alla hushåll i Kronvittnet fått information i sina brevlådor.

Alla hushåll har fått stadgarna

Alla hushåll har fått Kronvittnets informationsblad (som egentligen bara ges till nyinflyttade). 

Samma information finns här på hemsidan men vi har lagt till en punkt: Trivsel

Det är vi som bor här som gemensamt skapar trivsel i området. Hälsa alltid på dina grannar! Ta hänsyn till att det är ett bilfritt område som ska vara barnvänligt. Kör sakta! Naturligtvis är det tillåtet att köra in på sin gård och lasta i och ur varor och dylikt men vi ska inte parkera på gårdarna. Givetvis skräpar vi inte ner.

Det är viktigt att vi alla kan prata med varandra. Vänd dig i första hand till berörd granne om du har synpunkter.

Alla hushåll har fått en inbjudan till parkeringsmöte:

Medlemsmöte angående parkering i Kronvittnet: Styrelsen inbjuder till ett möte för att diskutera parkeringsplatserna i vårt område.

Tid: tisdagen den 2 oktober 2018 kl 18.00 Plats: Kvartersgården

Det finns 48 parkeringsplatser utöver garagen. Vi är 73 hushåll. Om platserna inte längre räcker, eller om vi har svårt att komma överens – vilka regler ska gälla?

Ett regelverk kräver beslut på årsstämman så det är bra om medlemmarna har fått tänka och lämna synpunkter i god tid innan styrelsen formulerar ett förslag.

Det är också bra om medlemmarna skriver motioner till årsstämman.

Meddela gärna styrelsen om du kommer –> [email protected]