Nyårshälsning från styrelsen- inklusive tråkig information

Styrelsen vill önska samtliga medlemmar en god fortsättning på helgerna.

Tyvärr måste vi inleda det nya året med att återigen tjata om sophanteringen i området.

Nyligen blev en person skadad och fick uppsöka akuten på grund av att det hade placerats gamla lysrör i soprummet vid infarten till Klarinettgatan. Ett lysrör exploderade och personen ifråga fick en glasbit i ögat.

Med tanke på att det finns barn i området, är det mycket olämpligt att ställa ut farligt avfall i ett öppet soprum. Lysrör innehåller giftiga kemikalier och hör till de föremål som ska fraktas till någon av återvinningscentralerna, som Heden, Våxnäs eller Djupdalen.

Farligt avfall är till exempel kemikalier och el-avfall. Läs mer på Karlstads kommuns hemsida, karlstad.se, rubriken ”miljö och energi”. Du som har en smartphone, ta gärna hem deras app
Kasta Rätt. Där kan du få vägledning om var du kan slänga olika sorters avfall.

Grovsopor som felaktigt placerats i våra soprum, orsakar extra och onödiga kostnader för oss alla! Samt tyvärr också personkador.
Karlstads Energi tar bara hand om det som ingår i avtalet.

Att ställa ut farligt avfall kan leda till polisanmälan.

Ska vi behålla trivseln i området kan vi inte skräpa ner, utan vi måste följa reglerna. Det är inte bara samfällighetens trivselregler att tänka på, utan även kommunens renhållningsföreskrifter och lagstiftning i Miljöbalken respektive Avfallsförordningen.

Gott och rent nytt år!
önskar
Styrelsen