Valberedning

Styrelsen söker valberedning.

Kronvittnets styrelse är inte fullständig. Vi saknar valberedning. Två personer. Att sitta i valberedningen innebär:

 

  • Framförallt att ge förslag till nya förtroendevalda.
  • Eftersom valberedningen ska ge förslag till nya ledamöter till styrelsen och till revisorer är det därför bra om de som sitter i valberedningen är intresserade av vårt område.
  • Vi ser gärna att valberedningen deltar på något av årets styrelsemöten som vi har 10 gånger per år. Detta för att de ska känna till vilka personer och vilka kompetenser som finns.
  • Inför årsmötet ska valberedningen höra med varje styrelsemedlem om denne har för avsikt att sitta kvar.
  • Om samfällighetens medlemmar inte är nöjda med någon styrelsemedlem vänder de sig till valberedningen så att de kan ge förslag på en ersättare.

 

Är man ny i området är det ett bra sätt att lära känna de övriga medlemmarna i samfälligheten. Vi vill alla verka för trivsel och trygghet i vår samfällighet.

Verkar det här något för dig? Ta kontakt med styrelsen så snart du kan.