Sommaren går mot sitt slut

Välkomna tillbaka efter sommaren!

Styrelsen har fått in flertaliga klagomål under sommaren som framförallt gäller parkerings- och fordonsfrågor. Vi uppmanar nu er boende att ta till er dessa förhållningsregler som vi alla har kommit överens om. Det gäller framförallt våra barns säkerhet men också en gemensam trivsel i samfälligheten.

  • Våra bilar har anvisade parkeringsplatser. Det är inte tillåtet att parkera utanför huset – visst får man köra in och hämta/lämna men det är inte här problemet ligger. Parkering inne på området och inte på våra avsedda parkeringar har ökat markant under sommaren.
  • Det finns många barn på området. Vi ser gärna att de blir fler – inte färre. SÄNK HASTIGHETEN när ni kör in, ett skolbarn (över 7 år) överlever kanske att bli påkört vid 30 km/h. Flera barn på området är mycket yngre.
  • Vill man ställa upp ett större fordon på våra uppställningsplatser finns det uppgifter på hemsidan hur man går tillväga.
  • Bilar som är tagna ur bruk skall skrotas och inte ta upp våra parkeringsplatser. Ju fler ”skrotbilar” vi har desto fler får vi. Det är miljöfarligt och kan locka till vandalisering. Det kan leda till att andra som inte bor här ställer sina avställda bilar på vår parkering.

Till alla föräldrar på området: Parkeringarna är inga bra lekplatser, barn bör få leka skyddade från trafik, och enligt svensk lag skall barn under 15 år ha cykelhjälm när de cyklar eller blir skjutsade (Trafikförordningen 1998:1276).