Kategoriarkiv: Okategoriserade

Var ligger Kronvittnet?

Värmland
Kronvittnet ligger i Värmland, Karlstad
Karlstad
Stadsdelen heter Kronoparken
Kronoparken
Före avfarterna från E18 står det Universitetet
Kronvittnet
När Du lämnat E18, väljer Du Vårgatan – för att komma till Trumpetgatan.
Ska Du till Klarinettgatan tar Du istället nästa gata.

Vad är Kronvittnet?

Det formella namnet är ”Kronvittnets samfällighetsförening”. Föreningen har 73 medlemmar som alla äger en fastighet inom området Kronvittnet. Fastighetsägarna i egenskap av medlemmar förvaltar området och en gemensam lokal.

Grunden för samfällighetens förvaltning är ”Lagen om förvaltning av samfälligheter (1973:1150)” och samfällighetens stadgar. Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla om inte annat framgår av stadgarna.

Kronvittnet ligger inom stadsdelen Kronoparken, vilken fått sitt namn därför att det är (eller har varit) ett skogsområde ägt och direkt disponerat av ”kronan”, d.v.s. kungen eller staten. En kronopark betydde att området var avsatt som djurgård eller jaktpark.

Varför har vårt område fått namnet Kronvittnet? Vi tror att namnet tillkommit endast för att göra det lättare att koppla området till Kronoparken. Termen ”kronvittne” kommer från England och med det menades ett av staten inkallat vittne, ett vittne som själv var brottsling och som mot löfte om straffrihet vittnade mot sina medbrottslingar. I Sverige har delvis genom missförstånd termen ”kronvittne” dock kommit att betyda ”viktigt vittne” och till och med ”det viktigaste vittnet”.