Trädfällning

Styrelsen har efter förfrågan från medlemmar i samfälligheten beslutat att låta ta ned två träd. Det ena trädet stod vid den övre parkeringen på Klarinettgatan och det andra trädet stod bakom garagelängorna vid Trumpetgatan. 
Styrelsen försöker i det längsta att hålla vårt område attraktivt och lummigt med växtlighet som tilltalar oss alla. Har däremot flera medlemmar önskemål om ärenden försöker styrelsen så klart tillgodose dessa.