2019 Information från styrelsen

Nytt år och nya möjligheter brukar man säga. Här kommer information från styrelsen:

Save the date: 4/3 ÅRSSTÄMMA kl. 19.00. En kallelse kommer i brevlådan. Nytt för i år är att det bjuds på smörgåstårta och kaffe. I kallelsen finns därför en uppmaning att anmäla dig om du kommer/inte kommer för att kunna beräkna antalet portioner.

Om du har en motion till styrelsen så ska den in senast 31/1 om den ska tas upp på årsmötet.

Det börjar bli dags att se över taken på området. Många boende har redan renoverat/rengjort/sett över sina tak. Styrelsen jobbar med att ta fram ett förslag med en överenskommelse hos ett företag som jobbar med detta. Tanken är att vi kan få ett förmånligare pris och dessutom eventuellt bidrag från samfälligheten.

Information om vår gemensamma lokal: det är viktigt att om man höjer värmen i lokalen att man sedan sänker den när man lämnar lokalen. Termostaten stod på 25 grader vilket inte är okej. 20 grader föreslår jag att den ska stå på. Många slarvar med städning av badrummet. Detta är jättetråkigt. Det finns engångshandskar, svampar och rengöringsmedel till alla ytor i lokalen.

När stolar och bord ställs in i skrubben så ska de stå som på bilderna. De höll på att ramla omkull senast.

Allt detta står i informationen som man får när man hyr lokalen men det behöver tydligen förtydligas. /Frida

Information från styrelsen

Idag har alla hushåll i Kronvittnet fått information i sina brevlådor.

Alla hushåll har fått stadgarna

Alla hushåll har fått Kronvittnets informationsblad (som egentligen bara ges till nyinflyttade). 

Samma information finns här på hemsidan men vi har lagt till en punkt: Trivsel

Det är vi som bor här som gemensamt skapar trivsel i området. Hälsa alltid på dina grannar! Ta hänsyn till att det är ett bilfritt område som ska vara barnvänligt. Kör sakta! Naturligtvis är det tillåtet att köra in på sin gård och lasta i och ur varor och dylikt men vi ska inte parkera på gårdarna. Givetvis skräpar vi inte ner.

Det är viktigt att vi alla kan prata med varandra. Vänd dig i första hand till berörd granne om du har synpunkter.

Alla hushåll har fått en inbjudan till parkeringsmöte:

Medlemsmöte angående parkering i Kronvittnet: Styrelsen inbjuder till ett möte för att diskutera parkeringsplatserna i vårt område.

Tid: tisdagen den 2 oktober 2018 kl 18.00 Plats: Kvartersgården

Det finns 48 parkeringsplatser utöver garagen. Vi är 73 hushåll. Om platserna inte längre räcker, eller om vi har svårt att komma överens – vilka regler ska gälla?

Ett regelverk kräver beslut på årsstämman så det är bra om medlemmarna har fått tänka och lämna synpunkter i god tid innan styrelsen formulerar ett förslag.

Det är också bra om medlemmarna skriver motioner till årsstämman.

Meddela gärna styrelsen om du kommer –> [email protected]

Inför städdagen 26/5-2018

Här kommer listan på uppgifter som vi har att göra på vår gemensamma städdag. Vi hoppas som vanligt på att många boende kommer. Vi avslutar städdagen med grillning och kaffe. Information kommer även i brevlådan. 

Bättra på målningen på lekstugan, Norrgården Klarinettgatan

Inventera vårt gemensamma förråd

Inventera porslin, glas mm kvartersgården

Putsa fönster kvartersgården

Måla ett fönster vitt i kvartersgården

Rensa rabatter vid kvartersgården + gemensamma rabatter.

Kratta sandlådor Mellangården och Norrgården

Kratta och städa runt garagen

Målning av soprummet Klarinettgatan o kapa nederdelen ev skruva dit plåt

Rengöring av golv i soprummen

Rengöring av garagedörrar

Rengöring av stuprännorna på garagen

Sätta upp lampa i hallen, kvartersgården

Spraymåla elskåpet kvartersgården

Olja/måla staketet Mellangården

Olja in slipers vid Trumpetgatan 34

Asfaltering runt brunnen vid Trumpetgatan 4

Skruva fast farthinder (ca 4 pers)

Måla två brädor röda på nedre garagelängan Klarinettgatan

Vårens städdag

Hej alla medlemmar! 

Nu stundar våren och många boende i samfälligheten fixar och donar på sina gårdar. Styrelsen vill gärna påminna om att trädgårdsavfall INTE får slängas i våra kärl för hushållssopor. 

SAVE THE DATE

Lördagen den 26/5-2018 är det gemensam städdag. Vi börjar klockan 10 med samling och information i kvartersgården. Det kommer att finnas uppgifter för alla. Vi hoppas på bra väder så vi kan måla det som inte hanns med förra året. Städdagen avslutas med en trevlig grillstund. Styrelsen köper in korv och bröd samt kaffe. Förra året fick vi kaffebröd av en boende som inte själv kunde närvara. Det var en fin gest. 

Den här dagen är det inte möjligt att hyra lokalen så vi  medlemmar har möjligheten att ordna en lika trevlig fest som vi hade den 17:e mars i år. 

Vi hoppas på hög närvaro av medlemmar. Tillsammans gör vi vårt område fint och attraktivt. 

Information kommer även i brevlådorna. 

Glöm inte att gå med i vår facebook-grupp Kronvittnet Karlstad   (klicka på texten)

Invigningsfest i lokalen

Nu på lördag 17/3-2018 är det invigningsfest av  vår nyrenoverade samfällighetslokal.

Från klockan 17 välkomnar vi barnen och 19:30 låter vi dem ta kvällen.

Klockan 20-23 välkomnar vi den vuxna delen av medlemmarna. Det kommer att bli ett musik-quiz och föreningen bjuder på snacks.  Dryck får medtagas själv.

Alla är hjärtligt välkomna! Meddela styrelsen om ni kommer, senast fredag kl 15 till någon i styrelsen, via mejl men helst via Facebook.

Välkomna!

Nyårshälsning från styrelsen- inklusive tråkig information

Styrelsen vill önska samtliga medlemmar en god fortsättning på helgerna.

Tyvärr måste vi inleda det nya året med att återigen tjata om sophanteringen i området.

Nyligen blev en person skadad och fick uppsöka akuten på grund av att det hade placerats gamla lysrör i soprummet vid infarten till Klarinettgatan. Ett lysrör exploderade och personen ifråga fick en glasbit i ögat.

Med tanke på att det finns barn i området, är det mycket olämpligt att ställa ut farligt avfall i ett öppet soprum. Lysrör innehåller giftiga kemikalier och hör till de föremål som ska fraktas till någon av återvinningscentralerna, som Heden, Våxnäs eller Djupdalen.

Farligt avfall är till exempel kemikalier och el-avfall. Läs mer på Karlstads kommuns hemsida, karlstad.se, rubriken ”miljö och energi”. Du som har en smartphone, ta gärna hem deras app
Kasta Rätt. Där kan du få vägledning om var du kan slänga olika sorters avfall.

Grovsopor som felaktigt placerats i våra soprum, orsakar extra och onödiga kostnader för oss alla! Samt tyvärr också personkador.
Karlstads Energi tar bara hand om det som ingår i avtalet.

Att ställa ut farligt avfall kan leda till polisanmälan.

Ska vi behålla trivseln i området kan vi inte skräpa ner, utan vi måste följa reglerna. Det är inte bara samfällighetens trivselregler att tänka på, utan även kommunens renhållningsföreskrifter och lagstiftning i Miljöbalken respektive Avfallsförordningen.

Gott och rent nytt år!
önskar
Styrelsen

Valberedning

Styrelsen söker valberedning.

Kronvittnets styrelse är inte fullständig. Vi saknar valberedning. Två personer. Att sitta i valberedningen innebär:

 

  • Framförallt att ge förslag till nya förtroendevalda.
  • Eftersom valberedningen ska ge förslag till nya ledamöter till styrelsen och till revisorer är det därför bra om de som sitter i valberedningen är intresserade av vårt område.
  • Vi ser gärna att valberedningen deltar på något av årets styrelsemöten som vi har 10 gånger per år. Detta för att de ska känna till vilka personer och vilka kompetenser som finns.
  • Inför årsmötet ska valberedningen höra med varje styrelsemedlem om denne har för avsikt att sitta kvar.
  • Om samfällighetens medlemmar inte är nöjda med någon styrelsemedlem vänder de sig till valberedningen så att de kan ge förslag på en ersättare.

 

Är man ny i området är det ett bra sätt att lära känna de övriga medlemmarna i samfälligheten. Vi vill alla verka för trivsel och trygghet i vår samfällighet.

Verkar det här något för dig? Ta kontakt med styrelsen så snart du kan.

Sommaren går mot sitt slut

Välkomna tillbaka efter sommaren!

Styrelsen har fått in flertaliga klagomål under sommaren som framförallt gäller parkerings- och fordonsfrågor. Vi uppmanar nu er boende att ta till er dessa förhållningsregler som vi alla har kommit överens om. Det gäller framförallt våra barns säkerhet men också en gemensam trivsel i samfälligheten.

  • Våra bilar har anvisade parkeringsplatser. Det är inte tillåtet att parkera utanför huset – visst får man köra in och hämta/lämna men det är inte här problemet ligger. Parkering inne på området och inte på våra avsedda parkeringar har ökat markant under sommaren.
  • Det finns många barn på området. Vi ser gärna att de blir fler – inte färre. SÄNK HASTIGHETEN när ni kör in, ett skolbarn (över 7 år) överlever kanske att bli påkört vid 30 km/h. Flera barn på området är mycket yngre.
  • Vill man ställa upp ett större fordon på våra uppställningsplatser finns det uppgifter på hemsidan hur man går tillväga.
  • Bilar som är tagna ur bruk skall skrotas och inte ta upp våra parkeringsplatser. Ju fler ”skrotbilar” vi har desto fler får vi. Det är miljöfarligt och kan locka till vandalisering. Det kan leda till att andra som inte bor här ställer sina avställda bilar på vår parkering.

Till alla föräldrar på området: Parkeringarna är inga bra lekplatser, barn bör få leka skyddade från trafik, och enligt svensk lag skall barn under 15 år ha cykelhjälm när de cyklar eller blir skjutsade (Trafikförordningen 1998:1276).

Inför renovering

Nu på lördag 17/6 är det dags att förbereda vår gemensamma lokal inför kommande renovering.

Klockan 10 låser vi upp dörren.

Lådor för att packa ned husgeråd i kommer att finnas men ta gärna med skruvmejsel/verktyg. Vi köper in tejp för maskering