Information om samfälligheten

Välkommen till Kronvittnets samfällighetsförening!

Alla som köper ett hus i vårt område blir automatiskt medlemmar i samfälligheten – det vill säga att man får ett medlemskap per adress. Samfälligheten äger och sköter gemensamt de allmänna utrymmena mellan våra hus, kvarterslokalen och garagen.

Välkommen till Kronvittnet 

Här finns samfällighetsföreningens stadgar från 1980. Vi ber om ursäkt för att kvaliteten har försämrats genom att dokumentet kopierats många gånger under årens lopp.
Stadgar 1980-06-03

Varje medlem/hushåll betalar en avgift till samfälligheten. I avgiften ingår:

 • Underhåll av gemensamma ytor såsom gräsklippning, lövblåsning och snöröjning.
 • Kabel-TV och fibernät
 • Hyra för garage
 • Sophämtning
 • Amortering på lån för garageportar
 • Räntor
 • El, vatten och värme i kvartersgården
 • Gatubelysning
 • Försäkring
 • Administration
 • Arvoden till styrelsen

Kvartersgården
Medlemmar som har fyllt 23 år har möjlighet att hyra den gemensamma samfällighetslokalen för 300 kr/dygn.

Förråd
I samfälligheten finns ett förråd med gemensam utrustning, som medlemmar kan låna. I förrådet finns häcksax, skottkärra, fyra målarbockar, stege samt gräsklippare.

Parkering
Förutom garagen finns ett antal parkeringsplatser, både på Klarinettgatan och på Trumpetgatan. Medlemmar kan utnyttja dessa utan avgift, men det krävs ett parkeringstillstånd som kan hämtas hos styrelsen. Max två gröna parkeringsbevis och två röda för gäster per hushåll. Alla hushåll ska ha fått dessa i postlådan i december 2018.

Kontakt med styrelsen
Är det någon information du saknar?
Vill du till exempel ha kopia på något protokoll?

Ring någon i styrelsen eller maila till oss!
[email protected]