Information om samfälligheten

Välkommen till Kronvittnets samfällighetsförening!

Alla som köper ett hus i vårt område blir automatiskt medlemmar i samfälligheten – det vill säga att man får ett medlemskap per adress. Samfälligheten äger och sköter gemensamt de allmänna utrymmena mellan våra hus, kvarterslokalen och garagen.

Varje medlem/hushåll betalar en avgift till samfälligheten. I avgiften ingår:

 • Underhåll av gemensamma ytor såsom gräsklippning, lövblåsning och snöröjning.
 • Kabel-TV och fibernät
 • Hyra för garage
 • Sophämtning
 • Amortering på lån för garageportar
 • Räntor
 • El, vatten och värme i kvartersgården
 • Gatubelysning
 • Försäkring
 • Administration
 • Arvoden till styrelsen

Kvartersgården
Medlemmar som har fyllt 23 år har möjlighet att hyra den gemensamma samfällighetslokalen för 300 kr/dygn.

Förråd
I samfälligheten finns ett förråd med gemensam utrustning, som medlemmar kan låna. I förrådet finns häcksax, skottkärra, fyra målarbockar, stege samt två bensindrivna motorgräsklippare.

Parkering
Förutom garagen finns ett antal parkeringsplatser, både på Klarinettgatan och på Trumpetgatan. Under sommarsäsongen är två platser reserverade för större fordon som husvagnar och husbilar. Medlemmar kan utnyttja dessa utan avgift, men det krävs ett parkeringstillstånd som kan hämtas hos styrelsen.

Kontakt med styrelsen
Är det någon information du saknar?
Vill du till exempel ha kopia på något protokoll?

Ring någon i styrelsen eller maila till oss!
[email protected]