Årsmöte 2022

Den 10 mars är det dags för samfällighetens årsmöte. Ta tillfället i akt att som medlem utnyttja möjligheten att lämna in en motion (förslag) eller flera, om förändringar och utveckling av vårt fina område. 

Motionen ska vara skriftlig och kan lämnas in som brev, e-post eller SMS till någon i styrelsen senast den 31 januari 2022. Motionen ska lämnas in i så pass god tid för att den ska komma med i kallelsen till årsmötet, och för att samtliga medlemmar ska få kännedom om förslaget i förväg. På årsmötet tas bara beslut om inkomna motioner. Inga nya beslutspunkter tas upp under sittande möte. ”Övriga frågor” är endast för diskussion.

Kallelse till årsmötet kommer att delas ut i alla postlådor samt publiceras på hemsidan och i Facebookgruppen.

Hälsningar från
styrelsen