Information gällande ÅRSMÖTE

Tid och plats: Måndagen den 15 mars klockan 18.30 i kvartersgården.  

Den som inte vill eller kan närvara personligen kan delta via webben, ett så kallat rum i vår Facebookgrupp. Det här rummet kommer att synas först kl. 18:00 på måndag 15/3.  

Årsmötet är samfällighetsföreningens beslutande församling. Det är medlemmarnas möjlighet att vara med och påverka utvecklingen av föreningen och vårt område.  

Endast motioner inkomna senast 31 januari 2021 kommer att beaktas. Några nya förslag kommer inte att tas upp och beslutas under sittande möte. 
 

Kallelse med dagordning, styrelseförslag, motioner och ekonomi kommer i brevlådan 2 veckor innan årsmötet.

Välkomna!